nordland

Aktuelt

12.06.2019 08:05
Rakett på Andøya
20. eller 21. juni
 Rakett på Andøya
Det er en såkalt studentrakett i regi av NTNU som skal skytes opp i slutten av uke 25.
Ill: Andøya Space Center (ATC)

Det meldes om en ny rakettoppskyting på Andøya. Andøya Space Center (ASC) varsler om fareområde i dagene 20.–21. juni.

Andøya Space Center informerer om etablering av fareområde nordvest for Oksebåsen. Oppskytningen skjer i perioden 08:00–18:00 en av de to varslede dagene, 20. eller 21. juni.

Fareområdet er nordvest for Andøya/Oksebåsen definert som en sektor med origo i utskytningsrampens koordinater:

  • N69°17’40’’ - E16°01’11’’.
  • Rettvisende peiling: 290°-350°.
  • Sektorens lenge: 5 nautiske mil.

Andøya Space Center anmoder maritim trafikk om å være oppmerksom på det annonserte fareområdet, og være behjelpelig med å holde området ledig i den korte perioden som er nødvendig for oppskytningen.

Oppdateringer vil komme på www.andoyaspace.no, melder ASC.