nordland

Aktuelt

30.04.2019 08:15
Rakettvarsel i mai
«Sølvpilen» 8.–11. mai
Rakettvarsel i mai
Kartskisse over det varslede fareområdet ved Andøya 8.–11. mai
Ill: ATC

Andøya Test Center informerer om etablering av fareområde vest for Nordmela på Andøya mellom 8. og 11. mai. Skytningen vil skje i perioden 14:00–20:00.

Varselet til fiskerne fra Andøya Test Center (ATC) er denne gangen knyttet til et prosjekt med det klingende navnet «Sølvpilen». Den aktuelle oppskytingen vil skjer på dagtid i perioden 14:00–20:00.

Fareområdene er vest for Andøya definert med følgende koordinater (DDMM.MM):

  • 6901.5N - 01529.4E
  • 6903.3N - 01432.0E
  • 6929.0N - 01432.0E
  • 6929.0N - 01545.3E
  • 6911.4N - 01549.4E
  • 6901.5N - 01529.4E

 

Andøya Test Center ber maritim trafikk om å være oppmerksom på det annonserte fareområdet, og være behjelpelig med å holde området ledig i den perioden som er nødvendig for skytningen.

Som vanlig vil fareområdet bli opphevet så snart den varslede aktiviteten er gjennomført.

ATC opplyser at oppdateringer vil komme på www.testcenter.no