nordland

Aktuelt

23.04.2019 11:30
Rakett på Andøya
Fareområde i uke 18
Rakett på Andøya
Kartutsnitt som viser fareområdet for oppskytingen 30. april eller 2.-3. mai
Ill: ATC

Andøya Space Center (ASC) varsler etablering av fareområde som følge av en planlagt rakettoppskyting i dagene 30. april og 2. og 3. mai.

Karl Henning Osbakk ved ASC opplyser at oppskytingen er av en studentrakett, og med stor sannsynlighet blir det oppskytning 30. april.

Det aktuelle fareområdet for denne oppskytingen er nordvest for Oksebåsen, som angitt i kartillustrasjonen.

Oppskytningen vil skje en gang i perioden 08:00–18:00 lokal tid.

  • Fareområdet er nordvest for Andøya/Oksebåsen definert som en sektor med origo i utskytningsrampens koordinater: N69.17’40’’ - E16.01’11’’.
  • Rettvisende peiling: 290 grader-350 grader.
  • Sektorens lenge: 5 nautiske mil.

Andøya Space Center anmoder maritim trafikk om å være oppmerksom på det annonserte fareområdet, og være behjelpelig med å holde området ledig i den korte perioden som er nødvendig for oppskytningen.

Oppdateringer vil komme på www.andoyaspace.no