nordland

Aktuelt

02.04.2019 08:05
Tørrfiskkonferansen 2019
Transport og infrastruktur
Tørrfiskkonferansen 2019
Svolvær er også i år arena for Tørrfiskkonferansen
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Hovedtema på årets Tørrfiskkonferanse er transport og infrastruktur. Er transport en hindring for videre vekst? Konferansen holdes 24. mai i Svolvær, i regi av FHF.

Hvordan bygges ferdselsårene for å få sjømaten trygt og raskt ut i verden? Er rammebetingelsene gode nok?

Dette er sentrale spørsmål når det inviteres til Tørrfiskkonferanse i Svolvær. Hele dagen er satt av og det er et tettpakket program som tilbys.

Hva skjer?

Eksportmarkedet for fisk og tørrfisk kan ikke utvikle seg når det mangler god nok infrastruktur på veier, havneutvikling og sjøtransport, og tilstrekkelige flyavganger i Nord-Norge, påpekes det i omtalen av konferansen fra FHF.

Stig Nerdal skal gi en status på transportutvikling i Nord-Norge, mens Espen Westermann skal fortelle om Bodøs planer om prosjektet Flybyen, som er en strategisk satsning på luftfartsnæringen i Bodø. Som medlem i Lofotrådet, skal Hans Fredrik Sørdal fortelle om rådets rolle, og hva de gjør for hvitfiskindustrien og tørrfisknæringen i kommunene.

Under festmiddagen får deltagerne en smakebit av Querini Tørrfisk Opera fra Røst.

Program og påmelding finner du i denne linken

  • Tid og sted: 24. mai i Svolvær
  • Arrangør: Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF)