nordland

Aktuelt

14.09.2018 09:55
Reguler hvalsafari!
Vil unngå fare
Reguler hvalsafari!
Klarer du å se hvor mange som snorkler ved sildenoten? Her er det også rolig hav og god sikt!
Foto: Skipper Einar Helge Meløysund

Norges Fiskarlag har bedt Fiskeridirektoratet komme opp med tiltak for å unngå faresituasjoner mellom turister på hvalsafari og fiskeflåten. Det bes i et brev til direktoratet om å etablere et regelverk.

Hvalsafari som aktivitet og næringsvirksomhet i kystsonen har utviklet seg mye de seneste årene. Fiskarlaget er ikke mot denne typen aktivitet, men viser i sin henvendelse og interne saksbehandling til at det er viktig å etablere rammer for aktiviteten på havet.

Under forrige sildesesong var det en rekke tilfeller der dykkere gikk i sjøen inntil fiskefartøy for å oppleve hval og sild på nært hold.

Fiskarlaget påpeker at dette er svært farlige aktiviteter. Nordland Fylkes Fiskarlag har i sitt innspill i saken vist til at det bare er tilfeldigheter som gjør at det ikke har vært alvorlige hendelser på feltene så langt.

I juni ble det holdt et møte om saken hos Fiskeridirektoratet, som fulgte opp med å be om innspill i etterkant av møtet.

Norges Fiskarlag har nå bedt Fiskeridirektoratet om å etablere konkrete reguleringstiltak knyttet til adferd fra turister/turistnæringen i forbindelse med sildefisket i fjordene på høsten for å unngå faresituasjoner.

Fiskarlaget har bedt om at et regelverk bør være klart til høstens/vinterens sildesesong.