nordland

Aktuelt

16.05.2018 08:05
Fareområder ved Andøya
Uke 22
Fareområder ved Andøya
De tre fareområdene er angitt i dette kartutsnittet
Ill: ATC

Andøya Test Center har sendt ut varsel om tre fareområder i sjø den siste uka i mai, i uke 22.

Andøya Test Center (ATC) varsler at de etablerer tre fareområder rundt Andøya i perioden 28. mai til 1. juni.

ATC ber fiskere i området om å ta hensyn til den planlagte aktiviteten i planleggingen av sin aktivitet slik at det etablerte området er tilgjengelig for ATCs aktiviteter i perioden.

ATC vil komme med fortløpende oppdateringer på sitt nettsted: www.testcenter.no

  • Kontaktnummer på telefon:

kl 04-18: 90 56 54 30

kl 18-04: 76 14 45 82

Fareområdene angis i områdene som vises på det vedlagte kartet:

Fareområde Nordmela:

1. N69o01,50' E15o29,40'
2. N69o03,29' E14o32,00'
3. N69o29,00' E14o32,00'
4. N69o29,00' N15o45,30'
5. N69o11,37' N15o49,38'
6. N69o01,50' E15o29,40'

AKTIVISERINGSTID: 30-31 mai i tidsrommet 18:00-24:00 lokal tid. (blått område på kart)

Fareområde Andøya 1:
1. N70o02,10' E17o03,10'
2. N70o58,78' E14o24,83'
3. N69o38,83' E10o10,18'
4. N68o38,36' N12o48,62'
5. N70o02,10' N17o03,10'

Fareområde Andøya 2:
1. N69o07,99' E16o16,33'
2. N69o07,99' E16o37,59'
3. N69o14,22' E16o49,39'
4. N69o22,42' N16o52,58'
5. N69o24,21' N16o56,67'
6. N69o29,79' N17o12,15'
7. N69o39,30' E17o18,00'
8. N69o52,04' E16o25,01'
9. N69o26,03' E14o58,90'
10. N69o21,49' E15o29,67'
11. N69o27,60' E15o48,96'
12. N69o24,26' E16o16,43'
13. N69o07,99' E16o16,33'

 AKTIVISERINGSTID: 28.mai – 01. Juni i tidsrommet 21:00-04:00 lokal tid (røde områder)