nordland

Aktuelt

01.03.2017 15:15
Åpner Henningsværboksen
Fiskerimelding
Åpner Henningsværboksen
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Fiskeridirektoratet har første mars åpnet Henningsværboksen for fiske.

Leder Kjell Ingebrigtsen sier dette er en positiv avgjørelse for gjennomføringen av årets skreifiske.

-Tilgangen til dette feltet er viktig for mange fartøy i den aktulle gruppen og vil bidra til å sikre råstofftilgangen for landindustrien.

I forskriften om midlertidig åpning av det aktuelle området i Vestfjorden (Henningsvær-området) for fiske med fartøy under 15 meter i 2017 heter det:

"Fastsatt av Fiskeridirektoratet 1. mars 2017 med hjemmel i forskrift 21. desember 2016 nr. 1826 om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N i 2017 § 31.

Området i Vestfjorden (Henningsvær-området) som er stengt for alt fiske unntatt fiske med fartøy under 11 meter største lengde og fiske med håndsnøre og fiskestang, åpnes for fiske med fartøy under 15 meter største lengde som fisker med konvensjonelle redskaper unntatt snurrevad.

Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til og med 30. april 2017."