nordland

Aktuelt

01.02.2017 15:40
Tryggere i Steigen
Få varsel på SMS
Tryggere i Steigen
Grøtøyleden
Foto: Kystverket

Sjøveien gjennom Grøtøysundet gjøres nå tryggere. Det er Kystverket som varsler at arbeidet med farledsprosjekt "Gjennomseiling Grøtøyleden" i Steigen kommune i Nordland er godt i gang. Du kan registrere deg for å få sprengningsvarsel på SMS.

"Gjennomseiling Grøtøyleden" består av to deler; utdyping og merking, melder Kystverket.

Tiltaket er først og fremst et sjøsikkerhetstiltak der utretting og utdyping av farleden, sammen med en oppgradering av navigasjonsinnretninger, har til formål å bedre sjøsikkerhet og fremkommelighet for brukerne.

Arbeidene omfatter utdyping (mudring av løsmasser og sprengning av fjell) i de deler av farleden som ikke oppfyller krav i henhold til Kystverkets farledsnormal. I den indre og skjermede delen av farleden (felt A – E) skal det utdypes til -5,3 m i og i ytre del (felt F) til -6,3 m. Kystverket planlegger å deponere massene i sjøbunnsdeponi ved Helligholmen.

 

Få varsel om sprengning

For å ivareta sikkerheten i farvannet i forbindelse med utdypingen vil Kystverket fastsette en forskrift som midlertidig gir forbud mot og begrenser ferdselen i deler av Grøtøyleia i anleggsperioden.

I forbindelse med utdypingsarbeidetskal det gjøres undervannssprengning. Kystverket har derfor satt opp en tjeneste der du kan få varsling via SMS før og etter hver sprengning. Tjenesten er gratis og du kan når som helst melde deg på eller av.

  • For å melde seg på varsling, send teksten «Grøtøyleden start» til 2080.
  • For å melde seg av varsling, send teksten «Grøtøyleden stopp» til 2080.
  • Man kan også når som helst sjekke status ved å sende SMS med teksten «Grøtøyleden status» til 2080.

Sprengningsmelding sendes ut omlag 90 minutter før sprengning utføres med følgende tekst: «Det vil bli gjennomført sprengninger i Grøtøyleden om ca. 1,5 time. Mvh. Wasa Dredging og Kystverket»

Melding etter sprengning : «Siste annonserte sprengning er nå avsluttet. Mvh Wasa Dredging og Kystverket»

 

Utfordrende område

Grøtøyleden er en farled med mange registrerte hendelser. Sjøfartsdirektoratets ulykkesstatistikk og tall fra Hovedredningssentralen viser at det i perioden 1982 til 2007 er registrert 25 hendelser i Grøtøyleden.

Tiltaket omfatter også oppgradering av navigasjonsinstallasjonene i farleden. Oppgraderingen består av å bygge 27 nye, oppgradere 4 eksisterende og legge ned 19 eksisterende installasjoner.

 

Se Kystverkets omtale for detaljer om saken