nordland

Aktuelt

14.12.2016 14:20
-God kvotejobb
Fredriksen om Eidesen
-God kvotejobb
Jan Fredriksen er leder i Nordland Fylkes Fiskarlag
Foto: Jan-Erik Indrestrand

- For meg ser det ut som at Eidesen-utvalget ut fra sitt mandat har gjort en meget grundig jobb der alle sentrale problemstillinger og utfordringer knyttet til det gjeldende kvoteregimet har vært diskutert Det betyr imidlertid ikke at jeg er enig i alle forslagene som ligger på bordet. Det sioer styreleder Jan Fredriksen i Nordland Fylkes Fiskarlag i denne pressemeldingen etter at kvoteutvalget onsdag la frem sine forslag.

Utvalget har presisert at det har lagt til grunn at forslagene ikke skal bryte med verken Havressursloven eller Deltakerloven.

– For meg er dette et meget viktig prinsipp og jeg er glad for at utvalget har lagt dette til grunn for sine forslag, sier Jan Fredriksen.

Utvalget har delt seg i et flertall og et mindretall på en del viktige punkter.

– Før vi konkluderer vil vi vurdere de ulike forslagene og hva som ligger til grunn for disse. For meg er dette med stabilitet og forutsigbarhet i næringen svært viktig, sier Fredriksen.

Han legger til at det ser ut for at enkelte forslag ikke helt er på linje med en slik forutsetning, men at det skal en komme tilbake til under høringsrunden som varer frem til medio april.

Ett sentralt tema i utredningen er forslagene om varighet på strukturkvotene der et flertall har foreslått at tidsbegrensningen på 20/25 år skal oppheves og erstattes av en ordning uten slik tidsbegrensning. Det samme gjelder spørsmålet om en ressursrente.

– Fiskerne føler at de langt på vei allerede betaler en ressursrente til samfunnet for den viktige jobben de gjør gjennom sitt bidrag til opprettholdelse av bosetting og sysselsetting i kystdistriktene, sier Jan Fredriksen.

Han viser videre til all avledet virksomhet fra fiskeriene som også bidrar i denne sammenhengen.

- Uansett så blir det spennende diskusjoner i tiden fremover og ganske sikkert vil utvalgsinnstillingen bli sentral i den fiskeripolitiske diskusjonen ut over det neste året avslutter styreleder i Nordland Fylkes Fiskarlag, Jan Fredriksen.