nordland

Aktuelt

27.10.2016 11:10
-Støtter avgjørelsen
Omregningsfaktoren
-Støtter avgjørelsen
Styreleder Jan Fredriksen
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet at det likevel ikke skal innføres en egen omregningsfaktor i fisket etter torsk for kystflåten i vinter. Styreleder i Nordland Fylkes Fiskarlag Jan Fredrisken mener dette er en gledelig nyhet.

Nordland Fylkes Fiskarlag har sendt ut følgende pressemelding om saken:

 

– Jeg er meget tilfreds med at departementet har tatt denne beslutningen sier styrelederen etter at Fiskeridirektoratet i lengre tid har presset på for at kystflåten skal ha en egen og høyere omregningsfaktor enn andre flåtegrupper som fisker torsk. Forslaget fra Fiskeridirektoratet har tidligere vakt sterke reaksjoner fra både Norges Fiskarlag og Nordland Fylkes Fiskarlag og vi var klare til å ta nye runder på saken, sier Jan Fredriksen.

Saken var også oppe til drøfting under årsmøtet i Nordland Fylkes Fiskarlag der statssekretæren i Nærings- og fiskeridepartementet var til stede. - Det er vel ikke tvil om at det engasjementet som årsmøtet viste har gått inn på statssekretæren og at han har tatt dette med seg tilbake til departementet, sier Jan Fredriksen.

– Jeg vil også berømme det engasjementet Norges Fiskarlag har lagt i denne saken som også klart har bidratt til at den fikk et positivt utfall sier Jan Fredriksen. Han legger også til at dersom forslaget fra Fiskeridirektoratet hadde blitt iverksatt ville kystfiskeflåten ha tapt ca 12 % av sin fartøykvote. – Dersom det hadde blitt gjennomført ville det verken ha blitt forstått eller akseptert både ut fra det økonomiske tapet og at en slik beslutning ville ha rokket med den omforente ressursfordelingen mellom fartøygrupper i norske fiskerier, sier Jan Fredriksen.

Fredriksen legger også til at enhver økning av omregningsfaktoren vil medføre at det totalt blir mindre råstoff tilgjengelig for hele verdikjeden. I Råfisklagets distrikt ville forslaget ha ført til et tap på ca 10.000 tonn sløyd hodekappet torsk med utgangspunkt i neste års kvote.

-Jeg er meget fornøyd med departementets beslutning i denne saken og håper den er lukket en gang for alle nå og at hele fiskeflåten kan få konsentrere seg om å bringe på land skrei av god kvalitet når vinterfisket kommer i gang om 2 – 3 måneder avslutter en lettet styreleder i Nordland Fylkes Fiskarlag, Jan Fredriksen.