mrf

Aktuelt

25.04.2017 08:15
Kurs for havflåten
Marint kompetansesenter
Kurs for havflåten
Bildet tatt ombord i Molnes
Foto: Marint kompetansesenter

Marint Kompetansesenter har sammen med flere trålrederier utarbeidet et eget utdanningstilbud for ledere i fabrikken. Tilbudet er det aller første i sitt slag for denne gruppen arbeidstakere i flåten. Nå starter kursene opp.

Opplæringsprogrammet henvender seg først og fremst til fabrikksjefer og fabrikkformenn, som trenger påfyll og/eller ønsker å formalisere sin kompetanse samt til fiskere/fabrikkarbeidere med potensiale for å bli mellomleder. Det skriver Marint kompetansesenter i en omtale av kursopplegget.

Opplæringsprogrammet er basert på E-læring og det vil i tillegg bli tre samlinger. Hver enkelt modul avsluttes med en prøve, og hvert av de to trinnene avsluttes med skriftelig eksamen.

Fullført og bestått hele opplæringsprogramet (både trinn 1 og 2) dokumenteres med vitnemål og man skal ha det teoretiske grunnlag for lederstilling i fabrikken om bord.

Se introduksjonsfilm: Opplæringsprogram fabrikk og fabrikkledelse

Mer info hos Marintimt kompetansesenter.