Aktuelt

10.08.2018 08:55
Ministermøte i Mandal
På Skalldyrfestivalen
Ministermøte i Mandal
Også tidligere i år hadde Lennart Danielsen en delegasjon på besøk i Mandal. Da var det også besøk ombord.
Foto: Erlend Grimsrud

Fiskerlaget Sør møter fredag fiskeriministeren sammen med en rekke andre politikere fra Frp. En rekke tema tas opp i et eget møte, og på festivalen deler ministeren ut hedersbevisningen «Årets unge fisker».

Programansvarlig Lennart Danielsen sier de er meget fornøyd med å ha fått til et eget møte med ministeren og andre representanter fra ulike nivå i Frp.

-Fiskarlaget Sør har en rekke tema vi har bedt om å få ta opp med ministeren og vi ser frem til å få lagt frem flere viktige saker og drøftet dette både med politisk- og regional ledelse i partiet, sier Danielsen.

Både ministeren og representanter for Fiskarlaget blir i løpet av dagen også involvert unjder flere av programpostene under Skalldyrfestivalen i Mandal.

Fiskeriminister Per Sandberg skal dele ut prisen «Årets unge fisker» og lokale fiskere og tillitsmenn i Fiskarlaget viser og lærer bort god håndtering av flekke- og filetkniven til de besøkende på festivalen, der det for øvrig er ventet opp mot 60 000 besøkende.

Fra dagens program:

 • kl 09.30 møte med Fiskarlaget Sør/fiskere på Gismerøya
 • kl 11.45 lunsj i Mandal Sentrum
 • kl 12.30 - 14.00 Per Sandberg står på stand sammen med Fiskarlaget Sør i Mandal sentrum  
 • kl 14.00 utdeling av «Årets Unge Fisker» 
 •  kl 15.00 Møte Under v/Ubostad (og muligens Nicolai Ellitsgård) 
 •  kl 16.00 Per Sandberg deltar ev. på fileteringskurs?

Fra organisasjonssiden deltar følgende representanter i dagens møte:

 • Erlend Grimsrud, daglig leder Fiskarlaget Sør
 • August Fjeldskår, styreleder Fiskarlaget Sør
 • Lennart Danielsen, styremedlem Fiskarlaget Sør
 • Frode Jensen, reder/fisker Tempo
 • Ask Økland, Pelagisk forening  
 • Ivan Frandsen Fiskelaget/Mottak 
 • Jan Bredsand, styreleder i Skagerakfisk

Fra sakskartet i møtet med ministeren:

 • Landingsforskriften, med presentasjon av filmsnut fra fiskebåten Tempo som viser teknologien, hvordan fangsten veies om bord, og også utfordringene med dagens regelverk.  
 • Fangsdagboka, ad utfordringene med dagens praksis.
 • Bifangst i reketrål. Tidsavregning ved landing.
 • Krepseåpning i rekerista. Med tilbakemelding fra Arbeidsgruppen som ministeren har er opprettet om saken.
 • Ål/Pigghå 
 • Oppsummering av folkemøte.
 • Fiskeriet i Mandal og den positive utviklingen, prosjekter som er på gang.