Aktuelt

11.05.2017 10:30
Leier Oslokontor
Grønt lys fra styret
Leier Oslokontor
Daglig leder Erlend Grimsrud og leder Kjell Ingebrigtsen fotografert for ett år siden da Fiskerlaget Sør markerte åpning av sitt nye avdelingskontor i Oslo, som ligger like ved rådhuset.
Foto: Norges Fiskarlag

Norges Fiskarlag skal leie kontorplasser i Oslo. Landsstyret ga denne uken fullmakt til at en slik leieavtale inngås.

-Norges Fiskarlag har hatt hovedkontor i Trondheim siden etableringen i 1926 og avdelingskontorer langs kysten. Denne organiseringen av virksomheten fortsetter i samme spor, sier generalsekretær Otto Gregussen.

Han sier fullmakten som nå er gitt fra Landsstyret er et tiltak for økt tilstedeværelse og en tilrettelegging for organisasjonens medarbeidere.

-Vi er ukentlig i Oslo og mange av møtene vi deltar i er relativt korte. Når vi nå etablerer kontorplasser vil vi få en mer effektiv bruk av vår arbeidstid, poengterer Gregussen.

I vedtaket til Landsstyret er det både gitt en fullmakt til å inngå avtale om leie av kontor i Oslo og tydeliggjort at Landsstyret er positive til å søke samlokalisering med andre organisasjoner som arbeider innenfor sjømatsektoren.

-Vi er alt etablert med avdelingskontor i Oslo etter at Fiskerlaget Sør flyttet sin administrasjon fra Kristiansand til Oslo. Nå tenker vi å utvide antallet kontorplasser slik at vi både samlokaliserer oss internt i organisasjonen og at vi ser på muligheten for å inngå samarbeid i et kontorfellesskap med andre organisasjonen i næringen. Dette ser vi på som en vinn-vinn-situasjon for oss alle, sier Otto Gregussen.

Han utelukker heller ikke at det ved nyansettelser gis mulighet til å ha kontorsted i Oslo.

-Dette er en naturlig utvikling som vi må ta høyde for i arbeidet for våre medlemmer, som gjentatte ganger har foreslått fast kontor i Oslo for å komme tettere på beslutningstagere og samarbeidspartnere i hovedstaden.