Aktuelt

21.04.2017 10:55
Utfordret om rettssikkerhet
Årsmøtet i Skagerakfisk
Utfordret om rettssikkerhet
Styreleder Jan Bredsand (t.h.) sammen med direktør Kjell-Arild Tøfte i Skagerakfisk
Foto: Jan-Erik Indrestrand

– Det handler om mangelen på skjønn, sa styreleder Jan Bredsand i omtalen av fiskernes rettssikkerhet da han holdt åpningstalen under Skagerakfisks årsmøte fredag.

Skagerakfisk markerer i år at salgslaget runder 70. I sin åpningstale var imidlertid styreleder Jan Bredsand aller mest opptatt av nåtid enn fortid.

Han understreket at fiskerne tar stort miljøansvar og at næringen må ta videre ansvar når det gjelder miljøutfordringer knyttet til plast.

– Det er enormt med plast i verdenshavene. Vi kan sørge for å gå foran som gode eksempler. Fiskerne og våre organisasjoner kan utmerket godt bli pådrivere for en renere natur og et bedre havmiljø, sa Bredsand.

Rettssikkerhet

Styrelederen i Skagerakfisk mener det er positivt at fiskernes rettssikkerhet nå er på den politiske agendaen og ønsker en enda bedre dialog med myndighetene.

– Vi ser stadig overskrifter som ’lei av å bli kriminalisert av myndighetene’, ’kveles av byråkratiet’, osv. Slike saker synes å være utsatt for en saksbehandling hvor man ser veldig svart-hvitt på sakene og drar sakene mer ut av proporsjoner enn de fortjener. Det handler om mangelen på skjønn, og det er selvfølgelig ofte saker om bøter og inndragning som skaper problemer, påpekte han.

Utfordrende skvis

Jan Bredsand påpekte også det faktumet at Skagerakfisk, til liks med de fem andre salgslagene, har en stående utfordring knyttet til det å være en fiskereid organisasjon og samtidig være et lovpålagt myndighetsorgan som i økende grad gjør rapportering og kontrolloppgaver for det offentlige.

– Dette handler også om tillit, det handler om omdømmebygging. Her må myndighetene hjelpe oss, og ikke dra oss ned i søla for småsaker og fillesaker som også havner i media, men man kan ikke forvente at publikum skal se forskjeller og nyanser. Så skal vi lære oss å snakke med folk, for kommunikasjon er viktig for å skape tillit. Vi må være stolte og vi må kunne stå for det vi gjør. Tiden for å kunne jukse er over, vi må kunne stå med stolt rak rygg og fortelle hvordan vi utøver vårt yrke og oppfyller vår samfunnskontrakt. Vi fisker i en allmenning, på en felles ressurs som vi er blitt utpekt eller fått lov å høste av.

Salgslagsloven

Bredsand var også tydelig på at de grunnleggende forutsetningene for organiseringen fungerer godt.

– Det er ikke mer enn tre år siden den nye Fiskesalgslagsloven trådte i kraft. Det var en omfattende politisk prosess mellom næringen og myndighetene, og det har vist seg at den fungerer etter hensikten. Fiskesalgslagsloven og deltakerloven er sentrale bærende elementer for næringen. Deltakerloven sikrer norske fiskeres eierskap i fartøyene og fiskesalgslagsloven, selve organiseringen av førstehåndsomsetningen, og selvfølgelig minsteprissystemet, og bidrar til en god forvaltning av ressursene og stabilitet og forutsigbarhet i ei næring hvor mye annet er uforutsigbart.

Vil dyrke egenarten

Bredsand var også innom at det i lagets økonomi er rekefisket som naturlig nok får stor oppmerksomhet.

– Vi trenger en differensiert flåte hvor noen store står for fangststabilitet i forhold til markedet, men også en god stamme av mindre båt som sørger for dagsfersk fangst til det lille, lokale mottaket som bidrar til å opprettholde denne kystkulturen vi er glad i og at den aller minste sjekta har en plass å levere sine små kvanta med blandingsfisk, påpekte styrelederen i Skagerakfisk i sin årsmøtetale.

Godt år

2016 var et godt år for fiskerne tilknyttet Skafgerakfisk. Salgslaget satte i fjor ny omsetningsrekord.

Direktør Kjell-Arild G. Tøfte la i møtet frem tall for omsetning på mer enn en halv milliard kroner i 2016, med tilsvarende rekordutbetaling til fiskerne på 486 millioner kroner.