Aktuelt

24.01.2017 07:55
Rekelukking på høring
Reker i Sør
Rekelukking på høring
Foto: Jan-Erik Indrestrand

-Vi er godt fornøyd med Nærings- og fiskeridepartementets avgjørelse. Det sier leder Kjell Ingebrigtsen etter at departementet har avgjort å legge Fiskarlagets forslag om regulering av fisket etter reker i Skagerrak og Nordsjøen til grunn og sende forslaget ut på høyring. 

Hovedinnholdet i forslaget er å lukke det aktuelle fisket for fartøy under 11 meter.

-Fiskerlaget Sør og Norges Fiskarlag har lagt ned et stort arbeid i denne saken og det er gjort en omfattende jobb for å se på alle sider av rekefisket i Sør i forbindelse med den utredningen som er lagt til grunn for vårt forslag, understreker Kjell Ingebrigtsen.

Han oppfatter departementets grep i saken som en anerkjennelse av arbeidet som er gjort fra Fiskarlagets side.

-Ja, dette er definitivt å omtale som en anerkjennelse av de innspill og vurderinger som er gjort i en utfordrende sak. Jeg håper at denne saken skal bli løst på en god måte og at alle som er inviolvert i dette fisket skal oppleve at de gis gode muligheter, påpeker Fiskarlagslederen.

 Les om Fiskarlagets rekeutvalg og vedtaket fra Landsstyret i saken.

Høringen

Departementet sier i sin omtale av saken at:

I dag er fisket berre lukka for fartøy på eller over 11 meter. Departementet vil gjere ei ny vurdering av saka etter høyringsrunden.

- Dette er ei sak med mange ulike synspunkt. Eg meiner derfor det er viktig å få opplyst saka best mogeleg. Ei open høyring kan bidrege til det, seier statssekretær Ronny Berg.

Høyringsfrist er 28. april 2017.

Les heile høyringsteksten her:  Les mer om Fiskarlagets rekeutvalg og vedtaket fra Landsstyret i saken.