Aktuelt

06.12.2016 12:30
Ministermøte om reke
Møtes tirsdag
Ministermøte om reke
Kjell Ingebrigtsen og Per Sandberg fra et tidligere møte mellom de to
Foto: Jan-Erik Indrestrand

-Vi bad om møtet sist i forrige uke og er meget godt fornøyd med at ministeren har klart å rydde tid i sin kalender så hurtig. Det sier Kjell Ingebrigtsen om dagens møte om rekereguleringene i Sør.

Fiskarlaget har bedt om møtet fordi Nærings- og fiskeridepartementet tirsdag for en uke siden varslet at de ikke ser et behov for å innføre adgangsregulering i rekefisket i Nordsjøen og Skagerrak for fartøy under 11 meter.

 

Lukking er fornuftig

Fiskarlaget mener en adgangsbegrensning av rekefisket i sør vil bidra til å styrke forutsigbarheten og mulighetene for de mest aktive fiskerne på en betryggende måte.

-Vi vil gi Per Sandberg en bred gjennomgang av saken. Fiskarlaget erkjenner at det å adgangsregulere og lukke et fiske er begrensende for dem som måtte ønske seg inn, men vi har svært gode begrunnelser for våre argumenter i det omfattende arbeidet som er lagt ned fra Fiskarlagets side i denne saken, understreker Kjell Ingebrigtsen.

 

Omfattende behandling

Rekesaken er behandlet gjennom et eget utvalg, og Fiskarlaget har også hatt en grundig organisatorisk behandling av saken.

Fiskarlaget har lagt til grunn at departementet ville sende denne saken på en generell offentlig høring, noe det heller ikke ble åpnet for i kunngjøringen sist uke.

Leder i Fiskerlaget Sør og leder av arbeidsgruppen som fremmet forslagene, August Fjeldskår understreker at utvalgskonklusjonene er kompromiss for å trygge mulighetene og gi forutsigbarhet for alle deltagere i dette viktige fisket.

 

Tre til møtet

Norges Fiskarlag blir representert ved leder Kjell Ingebrigtsen, samt de to øverste tillitsmennene i Fiskerlaget Sør, regionleder August Fjeldskår og nestleder Frode Christiansen. Det er i utgangspunktet satt av en time til møtet mellom Fiskarlagets representanter og fiskeriministeren.