Aktuelt

13.10.2016 10:10
Sør møtes lengst sør
Årsmøte på Båly
Sør møtes lengst sør
Erlend Grimsrud er daglig leder i Fiskerlaget Sør
Foto: Jan-Erik Indrestrand

-Vår viktigste sak er status for rekebestanden og rekefisket i sør. Det sier daglig leder Erlend Grimsrud i Fiskerlaget Sør før årsmøtet som holdes på Båly ved Lindesnes 14.-15. oktober.

Reker er viktig i sør og i forbindelse med årsmøtet skal vi komme et steg videre mot et enda mer bærekraftig rekefiske i sør. Fiskerlaget Sør inviterer alle aktører knyttet til rekefisket sammen for å finne løsninger som sikrer at all fangsten går på land og dermed senker utkastberegningen, som nå utgjør et betydelig trekk av totalkvoten. Slik sett håper vi dette også skal være et stort steg videre i Fiskeridirektoratets strategi for bærekraftig rekefiske, sier Grimsrud.

 

Mange tema

Under årsmøtet, se sakslisten under, holdes også flere foredrag med aktuelle tema. Blant annet settes søkelys på regionale utfordringer med brukskonflikt mellom yrkesfiskere og fritidsfiskere med krepseteiner som settes i trålfelt, Ingunn Foss (H) fra Stortingets næringskomité innleder om rammebetingelser for næringsvekst knyttet opp mot regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017, mens generalsekretær Otto Gregussen i Fiskarlaget skal orientere årsmøtet om arbeidet med ny organisasjonsmodell i Norges Fiskarlag.

 

Årsmøteinfo

Årsmøtet holdes ved Lindesnes Havhotell, Båly 14.-15. oktober. Møtet åpner klokken 11 første dag og avsluttes med lunsj lørdag 15. oktober.

Fiskerlaget Sør har de siste par årene omorganisert lokallagsstrukturen med flere sammenslåingen av lokallag. Til årsmøtet deltar 13 lokallag med i alt 38 årsmøtedelegater. Det er også tilmeldt åtte ungdomsrepresentanter fra lokallagene.

 

Saksliste for årsmøtet

Fredag 14. oktober:

Kl. 11.00: Åpning av møtet, ved formann August Fjeldskår

1. Konstituering

 • a. Navneopprop
 • b. Godkjenning av forretningsorden
 • c. Valg av dirigenter
 • d. Valg av redaksjonsnemnd
 • e. Valg av lønnsnemnd

2. Situasjonen for rekebestanden og rekefisket i Nordsjøen og Skagerrak

 • a. Bestandssituasjonen og kvoteråd (Havforskningsinstituttet)
 • b. Fiskeridirektoratets rekestrategi og evaluering av reguleringstiltakene i
 • 2016 (Fiskeridirektoratet)
 • c. Miljøsertifisering av rekefisket – status og fremtid (Skagerakfisk)
 • d. Seleksjonsforsøk i reketrål (Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet)
 • e. Rekeprodusentenes ressursbehov og potensiale (Finny Sirevaag)

Kl.13.00: Lunsj

 

3. Omsetning og marked (Skagerakfisk)

4. Gjenbruk av fiskeredskap på Skagerrakkysten (NOFIR)

5. Sikkerhet til sjøs og skadeforebygging (Havtrygd forsikring)

6. Fremtiden til verftsindustrien i Sør-Norge (Simek AS)

 

Kl. 20.00: Festmiddag

 

Lørdag 15. oktober

kl. 09.00: Møtet starter igjen

7. Aktuelle regionale utfordringer for fiskerinæringa (Fiskeridirektoratet region Sør)

8. Orientering om fremtidig organisering av Norges Fiskarlag (Generalsekretær Otto Gregussen i Norges Fiskarlag)

9. Fiskerinæringen sett fra Stortinget (Ingunn Foss (H), Stortinget)

10. Ny daglig leder og nytt kontor (Fiskerlaget Sør)

11. Årsberetning

12. Regnskaper

13. Vararepresentanter til styret – forslag om endret praksis (Fiskerlaget Sør)

14. Lønnsnemndas innstilling

15. Valg

 

Lunsj kl. 12.30