Aktuelt

11.05.2016 08:05
Har åpnet Oslokontor
Samarbeider om løsning
Har åpnet Oslokontor
Erlend Grimsrud er avdelingsleder i Fiskerlaget Sør og bemanner det nye kontoret som bare ligger et steinkast opp i gata fra Oslo Rådhus. Leder Kjell Ingebrigtsen (t.h.) er fornøyd med det nye kontorlokalet.
Foto: Norges Fiskarlag

Norges Fiskarlag har åpnet kontor i Oslo. Kontorlokalet er tilgjengelig for hele organisasjonen og er en samarbeidsløsning mellom hovedadministrasjonen i Trondheim og Fiskerlaget Sør.

Norges Fiskarlag avdelingskontor i hovedstaden er etablert i tråd med Landsmøtets vedtak i november 2015. Landsmøtet sa i sitt vedtak om organisasjonsutvalgets innstilling at:

  • «...det over tid har vært et ønske om at organisasjonen er etablert også i Oslo. Dette vil gjøre kontakten med sentrale myndigheter lettere og det vil være en effektiv base for å få utnyttet opphold i Oslo i lagets tjeneste. Landsstyret bør derfor etablere slik tilstedeværelse i kommende periode, gjerne i samarbeid og samlokalisering med andre av fiskernes organisasjoner. Landsmøtet forutsetter at dette kun gjennomføres dersom det finnes økonomisk og praktisk forsvarlig.»

 

Samarbeidsløsning

-Kontoret i Oslo blir en ressurs for alle i Norges Fiskarlag, sier generalsekretær Otto Gregussen.

Han sier hensikten med å åpne avdelingskontoret kommer tydelig frem i landsmøtevedtaket og at kontoret med besøksadresse i Rådhusgata 25 er en samarbeidsløsning mellom hovedadministrasjonen og Fiskerlaget Sør.

Avdelingsleder Erlend Grimsrud i Fiskerlaget Sør skal heretter arbeide fra kontoret i Rådhusgata og det betyr at avdelingskontoret nå er flyttet fra Kristiansand til Oslo, i tråd med styrevedtak i Fiskerlaget Sør.

 

For alle i Fiskarlaget

Kontoret i Oslo ligger i gåavstand til både Stortinget, departementene og samarbeidsorganer som FHF og Innovasjon Norge.

-Dette gir oss mulighet til en ny tilstedeværelse knyttet til faglige og politiske fora, herunder Stortinget, sier generalsekretæren.

Han sier tanken er å tilby alle ansatte og tillitsvalgte mulighet til å utnytte reisedager til Oslo ved at det nå er tilgang til kontor- og møteromfasiliteter som gjør at arbeidstiden kan utnyttes maksimalt på reise.

 

Praktisk info

Fiskarlagets kontor i Rådhusgata 25 ligger i et kontorfellesskap for aktører med maritim tilknytning i første etasje i Rederiforbundets hus ved «Kontraskjæret»/Akershus Festning.

Daglig leder Erlend Grimsrud i Fiskerlaget Sør betjener kontoret til daglig og kan bistå i praktiske forberedelser av møter som kopiering og annet.