Aktuelt

20.01.2016 10:15
Treffer ungdommen
Sjøbein på utdanningsmessene
Treffer ungdommen
Fra Sett Sjøbeins stand i Kristiansand.
Foto: Janita Arhaug

De årlige utdanningsmessene er nå i gang langs kysten og Sett Sjøbein deltar med stand sammen med representanter fra sjømatnæringen. –Ungdommene er veldig interessert i fremtidsmulighetene i næringen, sier daglig leder Janita Arhaug i rekrutteringsprosjektet.

Denne uken har ungdom på Sørlandet fått muligheten til å sette seg inn hvilke muligheter som finnes på arbeidsmarkedet. Under utdanningsmessen i Kristiansand deltok Sett Sjøbein med både egne ressurser og med representanter fra næringen.

Daglig leder i Fiskarlaget Sør Erlend Grimsrud var tilstede sammen med Carl Aamodt og Markus Borøy fra Fiskarlaget Sør. Carl Aamodt fisker både fisk til konsum og raudåte til helsekost for Aamodt BioMarine.

 

-Stor interesse

-Det var veldig kjekt å ha med fiskerne og representanter for næringen på standen til Sett Sjøbein og til tider flokket ungdommen seg rundt fiskerne for å høre hvordan det er å jobbe i fiskerinæringa, forteller Janita Arhaug.

Hun sier målsetningen er at ungdommene skal få kunnskap om sjømatnæringa og hvilke varierte utdannings og yrkesvalg som finnes både på havet og på land, nasjonalt og internasjonalt.

-Jeg har inntrykk av at vi har truffet med planleggingen og innholdet i det vi får informert og presentert for ungdommene, sier Arhaug.

 

Flere messer

Sett Sjøbein skal fremover delta med stand på utdanningsmessene i Stavanger, Bergen, Ålesund, Trondheim, Bodø, Tromsø før vinterturneen avsluttes i Oslo 17-18 februar, samtidig med at det er storinnrykk av fiskere i Oslo i forbindelse med Fiskebåt sitt årsmøte som avholdes samtidig.

 

For hele næringen

Sett Sjøbein har en felles stand for sjømatnæringa på utdanningsmessen «Ta Utdanning» i åtte byer. Det er sekretariatet som koordinerer og deltar med grunnbemanning på messene i Kristiansand, Ålesund og Oslo.

I Stavanger, Bergen, Trondheim, Bodø og Tromsø sørger sekretariatet for at materiell og stand er på plass, ellers tar opplæringskontorene koordineringsjobben. Målet er å synliggjøre alle de varierte yrkesmulighetene som finnes i sjømatnæringa, på havet og på land.

Som et ledd i synliggjøringen av sjømatnæringen legges det, som i Kristiansand, opp til å få med representanter for næringen som fagpersonell på standen.

 

Ny nettside

Sett Sjøbein for øvrig tatt i bruk sin nye nettside. Gå inn og se mer om virksomheten og mulighetene i næringen.