Styret i medlemslaget

Styreleder
99 57 69 04
1. nestleder
918 10 940
Styremedlem
90 87 32 92
Styremedlem
977 77 339
Styremedlem
995 14 761
Styremedlem
97 17 95 92
Styremedlem
995 99 300
Styremedlem
416 98 051