Aktuelt

04.06.2015 09:51
Stort møte om viktig fjord
Fiskarlaget Vest deltok
Stort møte om viktig fjord
Illustrasjon fra møtet som viser ulike fiskeslag som høstes i det aktuelle området
Ill: Fiskarlaget Vest

Fiskarlaget Vest deltok da det onsdag 3. juni ble holdt møte om miljøutfordringene i Vats- og Yrkjefjorden i storsalen i Tysværtunet i regi av Arbeiderpartiet.

Hovedtema i diskusjonen er striden rundt miljøfarlige stoff knyttet til miljøbasen til AF Decom og de negative effektene dette kan ha.

Leder i Fiskarlaget Vest, Britt Sæle Instebø, sa i møtet at hun er bekymret for hva utslipp kan føre til.

– Det er for sent når forurensingen først har skjedd. En må ligge i forkant, påpekte hun.

Fiskarlaget er en av flere parter som har kommet med innsigelser til aktiviteten som selskapet AF Decom har i området.

Britt Sæle Instebø holdt et eget innlegg i møtet og fremhevet at Fiskarlaget Vest er svært skeptiske til industrivirksomhet i sjø kontra landanlegg fordi det er mer utfordrende å håndtere eventuelle utslipp til sjø enn på land.

-Utslepp til luft, hamnar òg i sjø, sa Sæle Instebø.

Fiskarlaget har satt spørsmålstegn ved at NIVA arbeider både for industrien og miljøvernmyndighetene og hun pekte på det hun omtalte som «bit-for-bit»-politikk i denne saken som synes å føre til at kommunen er «tvunget» til å si B etter å ha sagt A.

I kommuneplanprosessen tok Vindafjord kommune i første omgang kun med arealet i sjø, som en ville ha reguleringsplan for. Sjøareala ellers i kommunen, og dermed fiskeriregistreringene, var til vurdering i ettertid.

Det ble også sagt fra Fylkesmannen sin representant at en måtte veie tillatelsen til utslipp opp mot andre interesser, som arbeidsplasser.

Britt Sæle Instebø viste til at fisk er en fornybar ressurs, om forholdene legges til rette for det og pekte på at fisk må ivaretas som ressurs i matfylket Rogaland.

 

Les omtale av møtet i aviseneTysvær Bygdablad og Haugesunds Avis.