Aktuelt

19.02.2019 07:55
Utlyser to stillingar
Vest og Møre og Romsdal
Utlyser to stillingar
Skjermfoto fra Personalhuset sin videosnutt.
Ill: Personalhuset

Fiskarlaget Vest og Møre og Romsdal Fiskarlag søkjer begge etter kvar sin rådgjevar til kontora i Bergen og Ålesund. Kontora innleier og eit samarbeid seg imellom.

Dei to stillingane er begge rådgjevarstillingar. Les detaljar om stillingane i dei vedlagde linkane (under).

Dei daglege leiarane i laga opplyser at arbeidsoppgåvene for dei nye stillingane er koordinert og at dei to regionlaga i Norges Fiskarlag no også innleier eit tettare samarbeid for kontora.

Målsettinga er at ein vil utfylle kvarandre og jobbe for medlemane i begge regionane.

Me ser fram til å få to sjølvstendige, omgjengelege, samvitsfulle kollegaer, som skal jobba saman med oss for yrkesfiskarane.

Det uttalar dei to daglege leiarane i ei felles uttale knytt til utlysinga.

Søkjarar blir bedne om å sjå utlysingane for vidare kontakt. Søknadsfrist for begge stillingane er 10. mars. 

For andre spørsmål, kontakt:

  • Dagleg leiar i Fiskarlaget Vest, Britt Sæle Instebø, 45 47 63 60
  • Dagleg leiar i Møre og Romsdal Fiskarlag, Ole Morten Sorthe, 91 83 71 67

Link til Vimeo-snutt