NORD 1000X344

Høringer

Høringer
Høringssvar Eidesen

Organisasjonsionternt høringssvar fra Fiskarlaget Nord i sak om «Eidesen-utvalgets innstilling».