NORD 1000X344

Offentlige brev

Offentlige brev
DISPENSASJONSADGANG FRA PÅBUDET OM SORTERINGSRIST Brev om dispensasjonsanmodning fra bruk av rekerist sør for 62 gr Nord.
Innspillsbrev vedr. oppdrettssøknad i Ullsfjord

Fiskarlaget Nord mener forskningsformål brukes som brekkstang i en søknad om etablering av en fullskala havbrukslokalitet på Ullsnes i Ullsfjorden i Troms. Vedlagte brev er sendt kommunen som innspill i saken 11. januar 2017