NORD 1000X344

Protokoller Styret

Protokoller Styret
Styreprotokoll, 1. august 2018

Protokoll fra styrets møte i Fiskarlaget Nord 1. august 2018.

Styreprotokoll 1. desember 2017

Protokoll fra styrets møte i Fiskarlaget Nord 1. desember 2017.

Styreprotokoll 3. juli 2017

Protokoll fra styrets møte i Fiskarlaget Nord 3. juli 2017

Styreprotokoll, 8. juni 2017

Protokoll fra styrets møte i Fiskarlaget Nord 8. juni 2017

Følgende saker ble behandlet:
Sak 23/17 Støtte til film om konsekvensutredning i LoVeSe
Sak 26/17 Saksliste til årsmøte 2017
Sak 27/17 Forslag om Lopphavet marine verneområde
Sak 28/17 Forslag om endring av forskrift om kystfiskeappen
Sak 29/17 Endring i forskrift om kvalitet på fisk og fiskevarer
Sak 30/17 Oppfølging av vedtak om avvikling av Hjelpefondet

Styreprotokoll 13. mars 2017

Protokoll fra styrets møte i Fiskarlaget Nord 13. mars 2017

Styreprotokoll 2. desember 2016

Protokoll fra styremøtet i Fiskarlaget Nord 2.-3. desember 2016

Styreprotokoll Fiskarlaget Nord, 11.04.2016

Protokoll for styret i Fiskarlaget Nord, møte nr 2, 2016: 11. april