NORD 1000X344

Aktuelt

25.09.2017 10:10
Etter årsmøtet
Fiskarlaget Nord
Etter årsmøtet
Årsmøtet i Fiskarlaget Nord ble holdt i Tromsø 15. september i år
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Etter årsmøtet i Fiskarlaget Nord 15. september samler vi her noen av dokumentene fra møtet, som ble holdt i Tromsø. 

Årsmøteprotokollen fra Fiskarlaget Nords årsmøte i Tromsø kan i sin helhet leses vedlagt.

Vi har også laget et eget dokument med de sentrale vedtakene samlet i ett dokument, samt at vi legger ut innledningen fra daglig leder Jon-Erik Henriksen som han holdt i saken: Rammevilkår for kystflåten.