NORD 1000X344

Aktuelt

04.10.2017 16:00
Reagerer på stengte fjorder
Kaldfjorden og Bergsfjorden
Reagerer på stengte fjorder
Norges Fiskarlag er klar på at departementets vedtak om å ikke åpne opp for båter over 21 meter i Kaldfjorden og Bergsfjorden må vurderes på nytt!
Foto: Jan-Erik Indrestrand

– Jeg kan ikke si annet enn at jeg er svært skuffet og overrasket over at Nærings- og Fiskeridepartementet ikke finner grunnlag for å slippe store kystfartøy inn på Kaldfjorden og Bergsfjorden.

Dette sier leder i Norges Fiskarlag Kjell Ingebrigtsen, etter at det ble klart at departementet ikke kan finne særlige grunner som tilsier at det bør åpnes opp for unntak for Kaldfjorden og Bergsfjorden i Troms, for fartøy over 21 meter.

– Da vi diskuterte dette med statsråden under Arendalsuka fikk vi det bestemte inntrykk at han hadde forståelse for hvor viktig dette var for næringen. Dette er av avgjørende betydning for å sikre en fornuftig avvikling av fisket og for å opprettholde en fornuftig og god nok tilgang på råstoff for den pelagiske industrien i nord, sier Ingebrigtsen.

Norges Fiskarlag kan ikke forstå at hensynet til andre fiskerier eller ressurser gjør denne stengingen fornuftig. Organisasjonen kan slett ikke forstå det om det skulle være hensynet til annen næringsvirksomhet som er tillagt vekt i denne beslutningen.

Norges Fiskarlag vil be om at dette må vurderes på nytt.