NORD 1000X344

Aktuelt

11.05.2017 12:55
100 deltar i Tromsø
«Sikker fisker 2017»
100 deltar i Tromsø
Statssekretær Ronny Berg fra Nærings- og fiskeridepartementet holdt åpningsinnlegget under Sikker fisker i Tromsø.
Foto: Joakim Martinsen

Et tresifret antall deltagere er nå benket i Tromsø for å delta i «Sikker fisker 2017». Statssekretær Ronny Berg åpnet konferansen.

I åpningsforedraget på konferansen fokuserte statssekretæren på temaet: «Hvordan vektlegges sikkerhet ved regulering av fiskeriet?»

100 deltagere er påmeldt til todagerskonferansen som holdes ved Clarion Hotel The Edge i Tromsø torsdag og fredag.

Sjøfartsdirektoratet er primus motor for konferansen og ønsker at «Sikker fisker» skal være en møteplass for yrkesfiskere, offentlige aktører, kompetansemiljøer, interesseorganisasjoner og næringen for øvrig. Med denne konferansen ønsker vi å bidra til bedre sikkerhet for yrkesfiskere gjennom dialog, erfaringsutveksling og idémyldring, sier direktoratet i omtalen av arrangementet.

Norges Fiskarlag er representert ved blant annet leder Kjell Ingebrigtsen, fagsjef og saksansvarlig på sikkerhetsområdet Joakim Martinsen, samt daglig leder i Fiskarlaget Nord Jon-Erik Henriksen.

Se programmet for konferansen her.