NORD 1000X344

Aktuelt

10.03.2017 10:05
Fisk og seismikk 2017
I Tromsø: Meld deg på!
Fisk og seismikk 2017
Fiskeriministeren er en av drøyt 70 som per dato har meldt seg på til årets seminar i Tromsø
Ill: Fisk og seismikk

Fiskeriminister Per Sandberg åpner det årlige seminaret «Fisk og seismikk», som i år er lagt til Tromsø. Arrangementet holdes 5.-6. april ved Radisson Blu Hotel i Tromsø. Påmelding innen 20. mars.

Seminaret «Fisk og seismikk» holdes 5.-6. april i Tromsø og påmeldingsfristen er satt til 20. mars.

Fiskeriminister Per Sandberg åpner årets seminar, der det per 10. mars er klart at deltagerantallet har passert 70.

Se mer informasjon og meld deg på her: