NORD 1000X344

Aktuelt

27.01.2017 10:10
Honnør til HI
Sa nei til Ullsfjord
Honnør til HI
Sissel Rogne, direktør ved Havforskningsinstituttet
Foto: regjeringen.no

-Vi berømmer Havforskningsinstituttet for deres avgjørelse. Det sier Fiskarlaget Nord i en uttalelse etter at et oppdrettsprosjekt i Ullsfjorden trolig skrinlegges.

Fiskarlaget Nord mener forskningsformål ble brukt som brekkstang i søknaden om etablering av en fullskala havbrukslokalitet på Ullsnes i Ullsfjorden i Troms. Det ble sendt brev til Lyngen kommune om saken fra Fiskarlaget Nord.

Den omsøkte lokaliteten skulle etter planen etableres for gjennomføring av forskingsprosjekt, men driftes som et ordinært anlegg av Lerøy Aurora.

Direktør Sissel Rogne i Havforskningsinstituttet sier til Nord24.no at HI mener det er rett å trekke seg fra prosjektet.

I desember ble det kjent at Universitetet i Tromsø (UiT) ville trekke seg fra prosjektet, blant annet som følge av sterk kritikk av prosjektet.

Sissel Rogne sier at de ikke vil gå inn i et prosjekt som er i strid med den nylig vedtatte kystsoneplanen.

- Det betyr at området er vurdert og har gått gjennom en bred demokratisk behandling for å lage en plan. Da mener vi det ikke er riktig å gå inn i et prosjekt som krever dispensasjon fra planen, sier hun til nettstedet.

Fiskarlaget Nord fremhever i sitt brev om saken til Lyngen kommune at det er viktige fiske- og gytefelt i Ullsfjorden som det er grunn til å verne om. Den nylig vedtatte kystsoneplanen, som HI altså velger å forholde seg til, bør også være en rettesnor for kommunen

-Vi er fornøyd med å registrere at både universitetet og nå HI tar klare standpunkt i denne saken og vil berømme begge institusjonene for sin tydelighet, sier daglig leder i Fiskarlaget Nord Jon-Erik Henriksen.

Se hele brevet som Fiskarlaget Nord har sendt Lyngen kommune (link)