NORD 1000X344

Aktuelt

23.01.2017 08:10
Nyttige regionmøter
Planlegger nye møter
Nyttige regionmøter
Kjell Ingebrigtsen og Jan Birger Jørgensen benyttet anledningen til å ta en runde med kaiprat i Tromsø
Foto: Jon-Erik Henriksen

Fiskarlaget Nord har fått positive tilbakemeldinger på gjennomføringen av regionmøtene sist uke. -Vi mener økt kunnskap og forståelse styrker oss som organisasjon og er derfor allerede i gang med å planlegge nye møter, sier daglig leder Jon-Erik Henriksen.

Fiskarlaget Nord gjennomførte 17., 18. og 19. januar åpne regionmøter i Hammerfest, Tana bru og Tromsø.

Målsettingen med møtene var å tilby en arena der både medlemmer og utenforstående kunne bli orientert om aktuelle saker og komme med innspill, synspunkter og spørsmål til sentrale tema både i organisasjonen og i fiskeriene generelt i 2017.
Tema på agendaen var Eidesenutvalgets rapport, organisasjonsutvikling i Fiskarlaget, dynamiske minstepriser og fangstbegrensning i snurrevad. Det ble også lagt til rette for å ta opp tema utenfor agendaen.

 

Bred deltagelse

-Vi er svært fornøy med at vi fikk med oss ledelse fra både Norges Fiskarlag og Norges Råfisklag, samt at Fiskeridirektoratet var representert, poengterer Henriksen.

I møtedelegasjonen stilte fra Norges Fiskarlag leder Kjell Ingebrigtsen og assisterende generalsekretær Jan Birger Jørgensen i alle møtene. Fra Norges Råfisklag stilte assisterende direktør Svein Ove Haugland og i Tromsø også rådgiver Charles Aas og omsetningssjef Willy Godtliebsen. Fra Fiskeridirektoratet møtte seniorrådgiver Dagfinn Lilleng. Fra Fiskarlaget Nord deltok styreleder Roger Hansen, daglig leder Jon-Erik Henriksen og avtroppende daglig leder Ivar Sagen i alle de tre møtene.

-Vi har kunnet tilby presentasjoner av høy aktualitet og kvalitet og ikke minst en mulighet for de fremmøtte til å dele meninger og diskutere direkte med alle som til stede.

 

Planlegger nye møter

Jon-Erik Henriksen sier Fiskarlaget Nord oppfatter at det er ønskelig at det arrangeres slike arenaer for orientering og gjensidig meningsutveksling.

-Økt kunnskap og forståelse styrker oss som organisasjon og vi er derfor allerede i gang med å planlegge nye møter. Vi registrerer at de tema som engasjerer varierer avhengig av hvor vi har vært. For å kunne treffe så mange medlemmer som mulig og for å få best mulig innsikt i hva våre medlemmer ønsker fokus på, så ser vi det som en målsetting å variere hvor vi legger møtene for fremtiden. Vi er også oppmerksom på at tid og sted har betydning for hvor mange som har anledning til å møte og benytte seg av et slikt tilbud og vil ta hensyn til dette i planleggingen, understreker den daglige lederen i Fiskarlaget Nord.