NORD 1000X344

Aktuelt

20.01.2017 15:15
Om kongekrabbe
Pressemelding
Om kongekrabbe
Kongekrabbe
Foto: FrogOlsen

Fiskarlaget Nord uttaler i en pressemelding at laget er tilfreds med at næringskomiteen har fulgt opp i tråd med anbefaling om å gi også fiskere fra Måsøy adgang til det kvoteregulerte området for fiske etter kongekrabbe.

Les hele pressemeldingen fra Fiskarlaget Nord:

Angående innstilling fra næringskomiteen om å utvide områdeadgangen i det kvoteregulerte fisket etter kongekrabbe

Fiskarlaget Nord konstaterer at næringskomiteen nå har bedt regjeringen om å gi fiskerne i Måsøy full adgang til fisket etter kongekrabbe fra og med kvoteåret 2017. Vi er tilfreds med at næringskomiteen har fulgt opp i tråd med vår anbefaling om å gi også fiskere fra Måsøy adgang til det kvoteregulerte området for fiske etter kongekrabbe.

I forhold til endring av aktivitetskravet så anbefaler næringskomiteen en nærmere utredning av konsekvensene med dette. Fiskarlaget Nord har anbefalt, når antall krabbefiskere økes, en økning av aktivitetskravet for å oppnå full kvote.

Vi er likevel positive til at det gjøres en kartlegging av konsekvensene av et endret aktivitetskrav før dette eventuelt innføres. Vi vil samtidig påpeke at vi mener at det må være en forutsetning, før et eventuelt nytt aktivitetskrav trer i kraft, at det gis anledning til å innrette seg etter et nytt regelverk.

Dersom det i løpet av 2017 besluttes å innføre ett nytt og høyere aktivitetskrav, så bør ikke dette tre i kraft før 2019. Næringen gis da anledning til å bruke 2018 til å tilpasse seg et eventuelt høyere aktivitetskrav.

For oppfølgende informasjon/kontakt: Daglig leder Jon-Erik Heneriksen, 90 88 00 16