NORD 1000X344

Aktuelt

05.01.2017 10:05
Regionmøter i Nord
Tre møter i januar
Regionmøter i Nord
Fiskarlagsleder Kjell Ingebrigtsen deltar i regionmøtene i Fiskarlaget Nord 17.-19. januar
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Fiskarlaget Nord inviterer til tre regionale kontakt- og informasjonsmøter i Troms og Finnmark i januar. Møtene holdes i Hammerfest, på Tana Bru og i Tromsø.

 

Møteagenda

Tematikken for møtene blir tilnærmet lik. Det arbeides også med flere fagmoment som kan bli tatt inn i ett eller flere møter.

-Det vil også i møtene bli lagt til rette for diskusjon og innspill, sier daglig leder Jon-Erik Henriksen i Fiskarlaget Nord.

 

Det er så langt avklart følgende agendapunkt til møtene:

  • Organisasjonsutvikling i Fiskarlaget
  • Eidesenutvalgets rapport
  • Dynamiske minstepriser

 

Møtesteder og tider

Hammerfest: 17. januar, på Fiskeribasen på Fuglenes. Møtet starter klokken 14:00.

Tana Bru:18. januar på Tana Bru hotel. Møtet starter klokken 11:00.

Tromsø: 19. januar på Radisson Blu i sentrum av Tromsø. Møtet starter klokken 14:00.

 

Deltakere

Fra Fiskarlaget Nord:

  • Roger Hansen, styreleder
  • Jon-Erik Henriksen, daglig leder
  • Ivar Sagen, avtroppende daglig leder

Fra Norges Fiskarlag

  • Kjell Ingebrigtsen, leder
  • Jan Birger Jørgensen, assisterende generalsekretær

Fra Norges Råfisklag

  • Svein Ove Haugland, assisterende direktør