NORD 1000X344

Aktuelt

14.05.2019 09:25
Årsmøter i salgslagene
Denne og neste uke
Årsmøter i salgslagene
Salgslagsårsmøtene holdes i år i nord. Tromsø denne uka. Bodø neste uke.
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Norges Råfisklag åpner tirsdag sitt todagers årsmøte i Tromsø. Bodø er vertskap når Sildelaget neste uke holder sitt årsmøte.

Råfisklagets årsmøte holdes på Radisson Blu i Tromsø tirsdag 14. mai og onsdag 15. mai.

Årsmøtet innledes med klokken 10 med styreleder Johnny Caspersen åpningstale.

Den politiske saken første dag er viet til arbeid med «Råfisklagets fremtidige rolle i arbeidet med å forebygge og kontrollerer brudd på fiskerilovgivningen».

Innledere i saken er:

  • Statssekretær Roy Angelvik
  • Førstestatsadvokat Lars Fause
  • Fiskeridirektør Liv Holmefjord
  • Administrerende direktør Svein Ove Haugland i Råfikslaget

Tirsdag ettermiddag kåres også «Årets kvalitetsfisker» av Råfisklaget.

Se hele årsmøteprogrammet i denne lunken til deres nettside

Sildelaget

Årsmøte i Norges Sildesalgslag holdes på Scandic Havet i Bodø 23. og 24. mai. Sildelagets markedsplass og verdiskapning i pelagisk sektor blir tema til debatt på årsmøtet.

Også hos Sildelaget deltar statssekretær Roy Angelvik. Han skal diskutere med Kjell Ingebrigsten fra Fiskarlaget, Tommy Torvanger fra Nergård og Sildelagets egen styreleder, Jonny Garvik. Debattleder blir Therese Tande, journalist og daglig leder i Norsk Fiskerinæring.

Senere under årsmøte vil det og være presentasjoner om bruken av stordata i pelagiske fiskerier av forsker Karl-Johan Reite ved SINTEF Ocean fulgt av et foredrag om Pelagisk Løft og samarbeid i næringen ved Lars Lovund, fagsjef Industri/Foredling ved FHF (Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering)

Se hele møteplanen for årsmøtet hos Sildelaget