NORD 1000X344

Aktuelt

27.11.2018 15:45
-Meget nyttig konferanse
Om «Kyst, fisk og framtid»
-Meget nyttig konferanse
Roger Hansen, leder i Fiskarlaget Nord var en av innlederne i konferansen
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Kystflåten har en unik posisjon i norsk fiskerinæring og historie. Konferansen «Kyst, fisk og framtid» sist uke var en ny type møteplass for næring, samfunn og politisk nivå som nå høster ros. Se for øvrig link til foredragene fra konferansen i denne saken.

«Kyst, fisk og framtid» ble til i et felles initiativ mellom Fiskarlaget Nord og Sjømat Norge for å sette fokus på utviklingen av norsk fiskerinæring og kysten i årene fremover. Organisasjonene fikk med seg Fiskeri- og Havbruksnærings Forskningsfond (FHF) på arrangørsiden.

Bakteppet for konferansen er at det til våren legges frem en stortingsmelding om framtidens kvotesystem, etter at Kvoteutvalget, også kalt Eidesenutvalget, la fram sin melding «Et fremtidsrettet kvotesystem» i desember 2016.

Bildetekst: Stig Meyer, Liv O. Meyer og Ann-Mari Johansen i en av pausene under konferansen.

Konkret og forståelig

Deltagerlista i Tromsø viste at mange aktive fiskere og representanter fra landindustrien var i salen. Det var også både nasjonal- og regional forvaltning, akademia og sentrale politikere.

-De man ønsket å nå er tilstede i salen. Sammen med måten konferansen ble satt sammen på vil jeg derfor beskrive dagen som veldig interessant og kalle dette en meget vellykket konferanse, sier Stig Meyer. Han er landsstyremedlem i Norges Fiskarlag og tok sammen med kona Liv veien fra Havøysund i Finnmark til Tromsø.

Liv O. Meyer jobber sammen med sin mann på havet og hun fremhever at konferansetematikken i liten grad presenterte løsninger, men i stedet la opp til å belyse ulike utfordringer og muligheter.

-Jeg likte rett og slett veldig godt at det ble pratet så konkret og forståelig om viktige tema, påpeker hun.

Mari-Ann Johansen fra Tromvik er av samme oppfatning.

-Her ble det laget en unik felles møteplass der vi bokstavelig talt får pratet sammen og sett i samme retning mot fremtiden. Jeg likte måten konferansen ble bygget opp på, sier hun.

Bildetekst: Stortingspolitikerne som deltok i den avsluttende konferanse-debatten ( f.v.) Cecilie Myrseth (Ap), Sandra Borch (Sp), Bengt Rune Strifeldt (FrP), André N. Skjelstad (V), Tom-Christer Nilsen (H) og Torgeir Knag Fylkesnes (SV) 

Kystene rolle

Arrangørene var i fellesskap tydelige på at de mener resultatet av den pågående politiske prosessen vil bidra til å definere fiskeri- og kystnæringas framtidige rolle i Norge.

Målet med konferansen var å invitere til en bred debatt om utviklingstrekk og konsekvenser av ulike valg.

-Vi la opp til en bred diskusjon hvor ulike stemmer både i og utenfor næringa skulle slippe til, sier Jon Erik Henriksen i Fiskarlaget Nord.

Tilbakemeldingene fra deltagerne tyder på at konferansen traff godt. I tiden fremover håper vi debatten og de sentrale utfordringene blir tatt videre på en god og fremtidsrettet måte.

Inntil videre kan du som ønsker det se de ulike foredragene fra konferansen i denne linken.

  • På konferansen blir det presentert nye filmer som forteller den moderne kysthistorien. Også disse filmene vil bli tilgjengelig etter hvert.

Konferansehumor - i kjent Arne Hjeltnes-stil: