NORD 1000X344

Aktuelt

22.11.2018 17:50
Masse skryt fra Stortinget
«Kyst, fisk og fremtid»
Masse skryt fra Stortinget
Politikerne foran deler av forsamlingen i det konferansen ble avsluttet torsdag ettermiddag.
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Næringskonferansen i Tromsø torsdag høstet massiv skryt fra de seks næringspolitikerne fra Stortinget som debatterte i avslutningssesjonen. Næringen inviteres nå til utstrakt dialog om fremtiden.

Mer enn 230 deltok i konferansen torsdag. Møtesalen var breddfull da konferansen startet opp og i avslutningssesjonen deltok først fire ordførere og fire næringsrepresentanter i første del av debatten. Deretter var det hele seks Stortingspolitikere, hvorav fem fra Næringskomiteen som avrundet med en avsluttende debatt.

Som nevnt satt rosen løst hos gjestene fra Løvebakken:

  • Bengt Rune Strifeldt (FrP): -En Innholdsrik dag, med høy kvalitet på innlederne
  • Cecilie Myrseth (Ap): -Faglig påfyll. Tiden fremover er utrolig viktig at vi bruker tid på å få faglige innspill fra de ulike miljøene.
  • Sandra Borch (Sp): -Sjelden at jeg ønsker at innleggene skulle ha vært lengre. Veldig bra!
  • Andrè Skjelstad (V): – Nyttig. 
  • Tom-Christer Nilsen (H): – En utfordrende næring å diskutere og derfor viktig med denne typen konferanser. Så må dere snakke med oss og våre kolleger fra i dag. Ikke vent til Stortingsmeldingen kommer!
  • Torgeir Knag Fylkesnes (SV): – Det er en strålende konferanse. 

Bildet:

Cecilie Myrseth (Ap), Sandra Borch (Sp), Bengt Rune Strifeldt (FrP), Andrè N. Skjelstad (V), Tom-Christer Nilsen (H) og Torgeir Knag Fylkesnes (SV) fikk flere utfordringer underveis. Spørsmålene ble sendt inn på sms fra personer i salen og det kom inn 68 spørsmål, der de rakk å besvare 5-6 av dem. 

Svaret på spørsmålet i bildet: I hovedsak enighet om at kvotene skal tilbake til gruppen de lå i.  

 

Hvor står de?

Stortingspolitikeren ble stilt spørsmål fra salen underveis både om strukturkvoter, sameksistens mellom villfisk og oppdratt og om ressursrenteskatt.

Den varslede Stortingsmeldingen om et fremtidig kvotesystem til våren ble gjort til et avsluttende poeng i debatten.

Politkerne ble hver for seg gitt ett minutt til å oppsummere hva vi kan forvente oss fra dem og deres parti knyttet til meldingen:

Tom-Christer Nilsen (H): Vårt utgangspunkt er å få til et kompromiss på tvers av delelinjen i Stortinget. Et kompromiss som står seg, fordi jeg innser at vi ikke alle får gjennom våre primærønsker.

Det skal være en variert flåtestruktur.

Cecilie Myrseth (Ap): Dette er utrolig komplisert. Og vi er politikere, ikke næring eller fagfolk. I tiden fremover er det viktig med gode innspill fra næringen og andre miljøer.

For Arbeiderpartiets del vi starte en bred prosess rett etter jul. Vi vil finne langsiktige kompromisser der det er mulig, og som vil stå seg over tid.

Bengt Rune Strifeldt (FrP): Viktigst for oss er å sikre forutsigbarhet for næringen. Også vi vil sikre bredest mulig forankring. Ingen er tjent med modeller som endres seg etter regjeringsskifter.

Differensiert flåte har bred forankring. Stabilitet mellom flåtegrupper er viktig.Det går så det suser i næringen. Om vi skal flytte mer produksjon hjem må vi automatisere mer for å få den ønskede utviklingen med tanke på økt verdiskaping i Norge.

Torgeir Knag Fylkesnes (SV): Det pågår nå et slag om havet.

Selv om det er komplisert system, så er det enkle spørsmålet: Hvem skal eie havet?

Skal systemet vi ser i dag fortsette? Eller ny kurs? SV er enig med Fiskarlaget Nord, Kystfiskarlaget og Sjømat Norge: Fisken tilbake til kysten.

Vi må også gi ungdommen en sjanse. Jeg er redd det i motsatt fall kan føre til at kysten forvitrer. Og så må vi avvikle det kapitaldrevne i næringen.

André N. Skjelstad (V): Venstres visjon er å lage et fornybart Norge. Utvikle slagkraftig næringsliv.

Viktig å ha med seg at dette krever forutsigbarhet. Differensiert flåtestruktur. Jeg har blitt mer betenkt på ressursrente etter hvert.

Sandra Borch (Sp): Takk for en lærerik dag. Det er en viktig vår vi går i møte.

Viktig at politikken som utvikles i samarbeid med næring og lokalsamfunn, samt industri blir god. Vi i Senterpartiet arbeider med et fiskeripolitisk dokument:

«Norsk verdiskaping på norske ressurser» som skal vedtas på Landsmøtet i mars. I innstillingen til saken sier vi at vi avviser all grunnrentebeskatning på fangst av fisk.