NORD 1000X344

Aktuelt

19.11.2018 10:45
Stor konferanseinteresse
Tromsø på torsdag
Stor konferanseinteresse
"Ballstadværing"
Ill: Rederiet

– Dette vil jeg karakterisere som en fantastisk interesse for arrangementet vårt, sier daglig leder Jon-Erik Henriksen i Fiskarlaget Nord om torsdagens konferanse «Kyst, fisk og framtid» i Tromsø.

– Tilbakemeldingene så langt og påmeldingene til konferansen viser hvor sterk posisjon fiskerinæringen har blant folk i kystsamfunnene våre, følger Henriksen opp.

Konferansen er et felles initiativ fra Fiskarlaget Nord og Sjømat Norge for å sette fokus på utviklingen av fiskerinæringa og kysten i årene fremover. De har også fått med seg Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond (FHF) på arrangørsiden.

Arrangørene opplyser at det ligger an til å bli fullt hus i det bestilte lokalet på Radisson Blue Hotel, og det ble faktisk nødvendig å skifte til et større lokale for middagen på kvelden.

Aktuell arena

– Vi mener å tilby en arena som vil være et viktig bidrag med hensyn til å opplyse om hva diskusjonene om kvotesystemet og kystfiskeflåtens framtid handler om inn i det avgjørende viktige 2019.

Ikke minst er det sentralt at vi for alvor setter fokus på at økt verdiskapning og utvikling av næringen handler om å se verdikjeden i sammenheng, understreker Jon-Erik Henriksen.

Stor interesse

Arrangørene opplyser også at det ligger an til bred deltagelse fra både kommuner og fylkeskommuner lokalt, samt at også de fleste politiske partiene på stortinget blir representert.

– Ja, det ser slik ut. Når vi får med sju stortingspolitikere fra de sju største partiene, og også fra en rekke andre politikere, så mener jeg det gjenspeiler et genuint ønske i hele det politiske Norge om å finne de beste løsningene når det skal tas stilling til veien videre for fiskerinæringen neste år. Det er både gledelig og betryggende.

Ferske inntrykk

Konferansen får et bredt program og sågar flere videopremierer. Det blir levende bilder fra næringen, både fra sjø og land, slik at de besøkende kan få et dagsaktuelt innblikk i den næringen og den hverdagen som skal diskuteres.

– Fiskerne i Nord er stolte av å kunne invitere til en debattarena der det er rom for diskusjon og synliggjøring av flere relevante perspektiv knyttet til fiskerinæringen. Jeg gleder meg derfor veldig til torsdagen, og kan opplyse at det fortsatt er muligheter for etternølere å delta, avslutter Jon-Erik Henriksen.

Link til påmelding