midtnorge banner

Styret i medlemslaget

Bjørn Morvik
Bjørn Morvik
Styremedlem
47 61 98 33

Valgt inn på årsmøtet i 2018.

Fra Dolmøya