midtnorge banner

Aktuelt

19.08.2014 00:00
Nor-Fishing 2014
Hvem er trønderfiskeren?
Nor-Fishing 2014
"Båtsmann" er registrert i Trondheim. Her under Lofotfiske våren 2014.
Foto: Jan-Erik Indrestrand

I dag starter Nor-Fishing i Trondheim Spektrum, og i over 50 år har denne messa vært en viktig møteplass for fiskerinæringa regionalt, nasjonalt så vel som internasjonalt. Så hvem er den trønderske kystfiskeren, og hvordan er egentlig fisket i Trøndelag?

Vi er godt kjent med at antall fiskere går nedover for hvert år, men det leveres fortsatt fisk for store verdier. I 2013 var det 548 personer som hadde fiske som hoved yrke og 184 som hadde fiske som tilleggs yrke i Trøndelag. Det var registrert 472 fiskefartøy her.

I 2013 landet trønderske fiskefartøy i overkant av 24361 tonn hvitfisk og skalldyr til en verdi av vel 218 millioner gjennom Norges Råfisklag og 45440 tonn pelagisk fisk (sild, makrell, lodde) til en verdi på 217 millioner gjennom Norges Sildesalgslag.

Trøndelag har gode naturgitte forhold for skalldyr, og i 2013 ble det landet krabbe, kamskjell og sjøkreps for 31,5 millioner av trønderske fiskere.

Golfstrømmen bidrar til å gjøre den trønderske kysten passe varm, og i tillegg er vannet passe salt og det undersjøiske landskapet og bunnforholdene er variert og mangfoldig. Til sammen gir dette forhold som gjør at de ulike artene av fisk og skalldyr finner nok mat, skjulesteder, gyteplasser og oppvekstområder.

Trøndelag er kjent for sitt blandingsfiske, og det kan være store variasjoner fra det ene året til det andre. Hvorfor det er slik har vi ikke noe godt svar på. Fiskerne i Trøndelag er flinke til å tilpasse seg det naturen byr på og utnytter dette. Den typiske trønderske fiskeren har sin egen båt, og leier inn ekstra mannskap ved behov. Mange går nordover og deltar på vinterfiske for å ta torskekvoten sin, og de fleste driver andre fiskerier når de kommer hjem. De store havgående fartøyene driver fiskeriene på bankene langs hele kysten og langt uti havområdene.

God kvalitet, rent vann, gode vekstforhold og dyktige fagfolk bidrar til at trønderske fiske- og sjømatressurser gleder kresne ganer i Trøndelag og verden for øvrig.

Kom innom Treffpunkt Trøndelag i Hall F og stand nummer 540, og slå av en prat med oss om fisk og lokal mat.

Marianne Sandstad
Aslaug Rustad

Fiskarlaget Midt-Norge
Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS