midtnorge banner

Aktuelt

22.09.2017 12:20
Vindmålere fikses
Ordnes i oktober
Vindmålere fikses
Buholmråsa fyr er en av stasjonene som det blir gjort utbedringer av vindmålerutstyret på i oktober.
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Flere av vindmålestasjonene langs kysten blir ordnet i oktober. Meteorologisk institutt opplyser at de har lagt en plan for å utbedre målere som har vært ute av drift en periode.

Norges Fiskarlag har på vegne av våre medlemmer hatt kontakt med Meteorologisk institutt flere ganger de siste årene knyttet til bortfall av målinger fra flere av målestasjoner langs kysten.

Flere ute av drift

Over en lang periode i år har våre medlemmer meldt om manglende målinger fra stasjoner i Midt-Norge og nordover.

Kjetil Stiansen som er avdelingsleder ved Avdeling for drift av observasjonssystemene i Meteorologisk institutt opplyser at de har vært klar over problemene en stund.

-Ja, beklageligvis har disse målestasjonene vært ute av drift i en periode, sier han. Målestasjonene er nok ikke så robuste som vi hadde håpet med tanke på å skulle stå så utsatt til som de gjør.

Blir fikset

Meteorologisk institutt har nå fokus på å forbedre fyrstasjonene og gjøre dem uavhengig av lokal infrastruktur.

Stiansen opplyser at Sklinna og Nordøyan vil bli besøkt av en tekniker i perioden 5.-15. oktober for å se på problemet med vindmålingene derfra.

-Buholmråsa, som vi også har problemer med, men som er lettest tilgjengelig, skal vi bygge om i løpet av oktober, forteller han.

Viktig infrastruktur

-Fiskerne er aktive brukere av de automatiske vindmålingene til Meteorologisk institutt. Sanntids vinddata er viktig informasjon for oss på havet og kan blant annet være avgjørende for om vi blir eller går til eller fra feltene. Særlig er dette betydningsfull infrastruktur for den minste flåten, sier Fiskarlagsleder Kjell Ingebrigtsen.

-Jeg er derfor glad for at Meteorologisk institutt sammen med andre etater har denne typen tjenester og er så aktive på å opprettholde en god kvalitet i sitt servicetilbud til oss som ferdes på kysten, sier Ingebrigtsen.