midtnorge banner

Aktuelt

25.11.2016 07:30
Vellykket i Trøndelag
Møtte 150 fiskere
Vellykket i Trøndelag
Yngve Drågen fra Bud og Hustad holder foredrag for deltagerne i Åfjord.
Foto: Tormod Mahle, Bud og Hustad Forsikring

Om lag 200 fiskere og skoleelever deltok da de årlige regionmøtene i Trøndelag ble holdt over tre møtedager. –Møtene har blitt en årlig tradisjon og er en viktig lokal arena, sier Audun Stautland i Mannskapsseksjonen.

Like sikkert som november med høstmørket senker seg over land og folk, like sikkert samler Fiskerlaget i Midt-Norge, Bud og Hustad Forsikring og Råfisklaget fiskerne i Trøndelag til medlems- og informasjonskvelder.

I år ble disse lagt til Rørvik, Åfjord og Frøya i dagene 14.-16. november. I tillegg var det skolebesøk på Frøya videregående skole den 16.

Oppslutningen om årets Trøndelagsturne ble bra. Om lag 40 deltok på arrangementet i Rørvik, mens det på de øvrige tre møtestedene var om lag 50 på hvert møte. I sum betyr det at arrangementene nådde ut til i underkant av 200 fiskere og skoleelever på tre dager.

-Trøndelagsmøtenes suksessoppskrift er ikke bare at man møter trivelige folk med god servering, sier daglig leder Audun Stautland som deltok på vegne av Mannskapsseksjonen.

Han mener arrangørenes genistrek, er at de i tillegg til å utfylle hverandre, også inviterer andre aktører som supplerer arrangørenes bidrag på en god måte.

-Det løfter arrangementene når Fiskeridirektoratet og Sjøfartsdirektoratet også investerer både tid og ressurser på disse møtene, understreker Stautland.

Møtene er basert på uformelle foredrag hvor dialogen med de fremmøtte er viktig. Informasjon om aktuelle saker er en fast ingrediens, og kanskje like viktig er det å få konstruktive tilbakemeldinger for de ulike aktørene.

-Statens utsendte kvinner og menn bidro også i år til at enkeltsaker ble drøftet og faktisk også avklart i forbindelse med møtene, og dette er en stor bonus og merverdi for møtedeltagerne, avslutter Audun Stautland.