midtnorge banner

Aktuelt

28.11.2018 08:05
-Jobb NÅ for havna di
Fiskerihavnene
-Jobb NÅ for havna di
Leif Harald Hanssen og Marianne Sandstad under det regionale fiskarmøtet i Åfjord 20. november.
Foto: Jan-Erik Indrestrand

-Jeg oppfordrer fiskerne til å fortsatt involvere seg i fremtiden for fiskerihavnene. Det sier daglig leder Marianne Sandstad i Fiskarlaget Midt-Norge. I hjemfylket hennes er det 74 fiskerihavner. Fylkene overtar ansvaret om et drøyt år.

-Trenger dere 74 fiskerihavner i Trøndelag? Det var det retoriske spørsmålet Leif Harald Hanssen fra Trøndelag fylkeskommune kom med da han sist uke deltok i fiskarmøtene i regionen.

Hanssen har selv fartstid fra Norges Fiskarlag og understreker at det er realisme som ligger bak vurderingen i spørsmålet han kommer med.

Trønderske fiskere kan dermed ikke regne med at det fortsatt vil være 74 fiskerihavner langs trøndelagskysten når fylkeskommunen overtar ansvaret for fiskerihavene fra staten 1. januar 2020.

Omfattende prosess

Det pågår nå en omfattende dialog i hele landet knyttet til havner. Leif Harald Hanssen understreket overfor fiskerne i Trøndelag at fylkeskommunen ønsker bred og god dialog med kommuner og næring om saken.

Han opplyser at det er og vil være en omfattende dialog mellom Kystverket og Trøndelag fylkeskommune i 2018 og 2019, og han antydet at en mulig avtale om fiskerihavner kan være ferdig rundt sommeren 2019.

Regionreformen

Fiskarlagets leder Kjell Ingebrigtsen har i flere omganger det siste året uttrykt skepsis til overdragelsen av fiskerihavner, som er knyttet an mot regionreformen. Han har blant annet sammen med direktøren i Norske Havner påpekt at fiskeriinteressene kan bli taperen når det fra 2020 skal legges opp til rammestyring og ikke øremerkede havnetilskudd som i dag. Han har understreket at velfungerende havneanlegg er et viktig nav og det sentrale bindeledd mellom havrommet og landsiden, og at fiskerihavnene forvaltes best ved å forbli på statlig hånd.

  • Les mer om Kjell Ingebrigtsens havne-engasjement i oppslag på Fiskarlagets nettside: Mai 2018 og oktober 2018

-Frykter spådommen

Daglig leder Marianne Sandstad sier hun frykter at Fiskarlagets leder kan får rett i sine spådommer, men likevel oppfordrer hun fiskerne til å ta aktivt del i de prosessene som nå foregår.

-Ja, jeg er redd for at Kjell kan får rett, men både lokallag og medlemslag i Fiskarlaget må også kaste seg på den båten som går nå. Både i Trøndelag og ellers i landet. Ellers frykter jeg at vi som næring ikke får vært med på å delta i vår egne utvikling, sier Sandstad.

Hun sier fiskerihavnene er en viktig lokal infrastruktur som fiskerne er best til å kunne vurdere lokal- og regional nytt av.

God lokal prosess

I løpet av 2018 har lokallagene i regionen vært involvert i og gitt respons på hvordan de ønsker at den fremtidige strukturen skal bli.

-Dette har vært en god prosess som jeg håper skal vises igjen når det endelige bildet avdekkes, sier Sandstad.

Hun sier det også vil være et klart innspill fra fiskerisiden at det ved overdragelse av fiskerihavner til annen virksomhet kommer inn en klausul med hensyn til bruk av havna.

-Ja, vi ønsker at tidligere fiskerihavner skal kunne brukes som nødhavn. Dette vil være et viktig innspill fra vår side, forklarer Marianne Sandstad.

Arbeid med rekruttering

Under regionmøtene i Trøndelag informerte også Leif Harald Hanssen om at fylkeskommunen arbeider med et prosjekt om utvikling av fiskerinæringa i Trøndelag.

En prosjektplan for å styrke og videreutvikle den tradisjonelle fiskerinæringen i regionen er lagt fremm og skal opp til behandling i utvalg for næring 19. desember.

Flere sentrale forutsetninger er tatt med i planen, som å:

  • opprettholde mottaksstrukturen
  • styrke rekrutteringen til fiskeryrket
  • øke uttaket av tilgjengelige lokale fiskeressurser som ikke beskattes i Trøndelag

Som en del av planen legges det opp til tre arbeidspakker beskrevet til nå i et hovedprosjekt:

  • Driftsopplegg
  • Rekruttering
  • Finansiering