midtnorge banner

Aktuelt

28.11.2018 07:55
Reviderer tareplan
Møre og Trøndelag
Reviderer tareplan
Tareskog
Foto: Erling Svensen, Havforskningsinstituttet

Forskriften knyttet til høsting av tare revideres nå i Midt-Norge og fiskerne oppfordres om å være aktive i prosessen. –Vi er PÅ, og trenger samtidig hjelp fra våre medlemmer, forteller daglig leder Marianne Sandstad Fiskarlaget Midt-Norge.

Ny forskrift om regulering av høsting av tare i Møre og Romsdal og Trøndelag skal være på plass om et knapt år.

Arbeidet med å revidere det som i dag er regulering for både Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal er godt i gang, opplyste Leif Harald Hanssen fra Trøndelag fylkeskommune da han sist uke deltok i regionale informasjonsmøter for fiskerne i Trøndelag.

Fiskeridirektoratet ønsker å få til en felles forskrift for hele regionen som skal tre i kraft fra 1. oktober neste år.

-Dette betyr at vi fra vår side må gjøre unna alle diskusjoner om inndeling og høstingsfrekvens innen august neste år, påpekte Hanssen.

Han opplyste om at det alt er planlagt et regionalt oppstartmøte for prosessen midt i januar 2019 og at Fiskarlaget er en sentral samarbeidspart i arbeidet.

-Vil delta aktivt

-Jeg kan bekrefte at vi er invitert inn i arbeidet og at vi vil bidra aktivt i prosessen. Det sier daglig leder Marianne Sandstad i Fiskarlaget Midt-Norge.

Fra fiskerienes side har det blitt satt spørsmålstegn ved blant annet høstingsfrekvensen.

-Fiskerne har skepsis til konsekvensene av tarehøsting som følge av at taren og tareskogene er av så avgjørende betydning som oppvekstområde for en rekke arter. Vi leser også med uro de betraktningene som Havforskningsinstituttet (HI) nylig kom med i Washington Post og som HI gjengir i en omtale på sitt eget nettsted denne uken, sier Sandstad. Hun viser til omtalen om at tareskogene både er viktig for ulike økosystem og bidrar til å bremse bølgene og erosjon av kysten. Samt at taren er en viktig kjemisk ingrediens som blir brukt til bindemiddel i tabletter, tannkrem og kyllingnuggets, og for å gi skum i øl.

-Som næring er det viktig at vi synliggjør våre synspunkter og vi vil involvere våre medlemmer både på Møre og i Trøndelag for å bidra til å få en forvaltning som ivaretar også våre interesser, sier Marianne Sandstad.

Fiskerne VIL høres

Marianne Sandstad påpeker oigså at fiskerne er opptatt av at fiskerifaglige synspunkt lyttes til.

-Ved sist revisjon av forskriftsverket ble vi invitert i prosessen, men våre synspunkt ble ikke tatt med. Vi forventer at denne revisjonen i større grad hensyntar fiskernes innspill og erfaringer, sier hun.

Hun påpeker forøvrig at det er utfodrende med en så kort prosess som det nå legges opp til, samtidig som mange fiskere er opptatt med årets mest intensive fiske på etterjulsvinteren og vårparten.