midtnorge banner

Aktuelt

15.05.2018 10:05
Midt med ledermøte
Trondheim 15. mai
Midt med ledermøte
Styret og representanter fra lokallagene i Midt-Norge sitter onsdag samlet i landsstyresalen til Norges Fiskarlag i Trondheim.
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Lokallagslederne i Midt-Norge har tirsdag arbeidsmøte sammen med styret i regionlaget. Møtet holdes i Trondheim.

Representanter fra åtte av de 14 lokallagene i Midt-Norge deltar i dialog- og informasjonsmøtet. Deltagerne i møtet representerer de mest aktive lagene.

Møtet ble satt klokken ti og frem til klokken 15 skal en rekke tema tas opp.

Daglig leder Marianne Sandstad opplyser at en drøfting av tematikk knyttet til det kommende årsmøtet er et naturlig startpunkt i møtet, samt diskusjon rundt den pågående organisasjonsprosessen.

Det er satt av tid til innspillsrunde fra de ulike lokallagene og drøfting av styrets arbeid, gjensidig informasjonsdeling og gjennomgang av saker fra det nylig avholdte landsstyremøtet i Norges Fiskarlag.

– Det er flott å få samlet så mange sentrale tillitsvalgte fra hele Trøndelag til et slikt møte, og fordelen med dialog på vårt nivå er at vi kjenner hverandre godt. Jeg håper derfor vi skal få en god arbeidsøkt, sier Marianne Sandstad.