Fiskarlaget Nyheter

13.11.2003 00:00
Kystkulturprisen 2003
Jo van der Eynden - en kystambassad
Kystkulturprisen 2003

Jo van der Eynden har de siste 25 årene hatt kystkultur og maritim kulturhistorie som arbeidsfelt, både som forfatter og i kulturvernforvaltningen. Han har gitt ut en rekke fagbøker om fiske og kystkultur. Jo van der Eynden er direktør ved Lindesnes Fyrmuseum og rådgiver med kystkultur som spesialområde i Vest-Agder fylkeskommune. Han er bosatt i Kristiansand.