Fiskarlaget Nyheter

15.11.2001 00:00
Kystkulturprisen 2001
- Amy Lightfoot
Kystkulturprisen 2001
Fotokilde: Sykkylven Naturhistoriske Museum

Amy Deborah Lightfoot (født 12. desember 1954 i USA) er kunstner og tekstilhåndverker på Kvenvær på Hitra i Sør-Trøndelag.
Amy Lightfoot har i en årrekke arbeidet med ulike prosjekter innen dokumentasjon og formidling av kystens tradisjoner fra det nordatlantiske området. Hun har vært mest opptatt av kulturhistorie og praksis omkring tekstil og håndverk og har også vist seg som en habil kunstner, særlig med tresnitt som uttrykksform.

Amy Lightfoot har drevet forsøk som er knyttet til sammenhenger mellom gammeldagse driftsmetoder, handverkstradisjoner og ullkvaliteter.
Tømmervik Tekstilverksted
ble etablert som ideel stiftelse i 1997. Virksomheten har som mål å styrke identiteten til kustbefolkningen og bidra til at kystkulturen i sterkere grad blir en synlig del av grunnlaget for vor nasjonale felleskultur. Det praktiske målet er vern og videreføring av håndverkstradisjoner med opphav i kystsamfundet. Verkstedet arbeider lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Lightfoot A. 1993. Fra Lynghei til kirketak. Fortidsvern nr. 4/93, Oslo

Lightfoot A. 1990. Et logisk samspill mellom natur og kultur. Kysten, nr. 4/90

Lightfoot A 1991 Villsauen. Meget verdifull ressurs som må vernes. Kysten, nr. 4/91