Fiskarlaget Nyheter

16.12.2013 00:00
Ber om SOFF-avklaringer
Løse tråder i sikkerhetsopplæringen

Norges Fiskarlag ber regjeringen avklare uavklarte spørsmål om Sikkerhetsopplæringen for fiskere (SOFF). Sikkerhetsopplæringen ble endret fra 1. juli i år og fremdeles er flere moment uavklart.

I brevet fra Fiskarlaget vises det til tre ulike moment som det fra organisasjones side bes om enten avklaringer eller konkretiseringer på.

Norges Fiskarlag fremhever regjeringens egen målsetning om å satse på kompetanse og viser til at arbeid med sikkerhet er grunnleggende og livsviktig kompetanse.Regjeringen bes derfor om å prioritere SOFF som ledd i et viktig arbeid for å høyne sikkerheten i fiskeflåten.

Les Fiskarlagets brev her: