Fiskarlaget Nyheter

12.12.2013 00:00
Reguleringene for 2014
Oppdateres fortløpende

Daglig fastsettes nå vilkårene i de ulike fiskeriene for det neste kvoteåret. Oversikten over fiskerireguleringer for 2014 legges fortløpende ut hos Fiskeri- og kystdepartementet FKD). Se oppdateringen her.

Oversikten på FKDs nettside oppdateres løpende etter hvert som forskriftene blir fastsatt.

Departementet presiserer forøvrig at flere av reguleringene er foreløpige fastsettelser som følge av manglende eller ikke fullførte kvoteforhandlinger med andre land.

Fastsatt til nå (pr 21.desember 2013):

 • Torsk, hyse og sei nord for 62' N
 • Uer, utenfor noen stats fiskerijurisdiksjon i Norskehavet
 • NVG-sild
 • Makrell
 • Lodde
 • Kolmule
 • Blåkveite
 • Vassild
 • Forbud mot fiske og fangst av brugde, pigghå, håbrann og silkehai (PS Ikke endringer i bifangst på pigghå)
 • Fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerak
 • Tobis
 • Sild i Nordsjøen og Skagerak
 • Reker i Nordsjøen og Skagerak
 • Hestmakrell
 • Øyepål
 • Sei i Nordsjøen og Skagerak

Se teksten i oppdateringene - klikk deg inn og les hos FKD