Fiskarlaget Nyheter

11.12.2013 00:00
Fritt hysefiske
For kystflåten

Fiskeridirektøren melder onsdag at det er innført fritt fiske i kystfiskeflåten etter hyse nord for 62°N. Fritt fiske etter hyse innføres for fartøy over 11 meter hjemmelslengde.