Fiskarlaget Nyheter

10.12.2013 00:00
Går sammen om seismikk
Samarbeider om innsamling

En gruppe oljeselskaper skal samarbeide om seismikkinnsamling når det på nyåret utlyses blokker i Barentshavet sørøst. – Målet er å redusere konflikt mellom næringene på havet, sier Turid Øygard, fagsjef for konsesjonspolitikk i Norsk olje og gass.

Fiskarlaget reagerer positivt på utspillet og utfordrer samtidig petroleumsnæringen i saken. 

I en pressemelding fra petroleumsnæringens interesseorganisasjon Norsk Olje og gass heter det tirsdag at Olje- og energidepartementet (OED) i januar 2013 ba Norsk olje og gass om å vurdere en bedre organisering av seismikkvirksomheten. Formålet var å minimere konflikt mellom petroleumsnæringen og fiskeriinteressene, og samtidig løse utfordringer knyttet til behovet for nok innsamling på et stort område.

- Dette er en milepæl. Barentshavet sørøst ble åpnet for petroleumsvirksomhet av Stortinget juni 2013, men ikke for seismikkinnsamling. Årsaken var at næringen ble utfordret til å finne en ressurseffektiv og konflikthindrende måte å samle inn seismikk på, og Barentshavet sørøst blir en spennende pilot, sier Øygard.

Norsk olje og gass uttaler at de ser pilotprosjektet som et av flere viktige tiltak for bedre samarbeidet mellom fiskeri og petroleum.

Fiskarlaget positiv

-Det er positivt at selskapene går sammen for å redusere antallet seismikkundesøkelser. Dette kan bidra til å redusere muligheten for konflikter med andre næringer, sier leder i Norges Fiskarlag Kjell Ingebrigtsen.

På vegne av norske fiskere ønsker han seg en tilsvarende tilnærming fra olje- og seismikkselskapene i de områdene som allerede ER åpnet for petroleumsvirksomhet på norsk sokkel.

-Det ville vært en flott julegave både for fiskerne og andre brukere av havet om oljenæringen gikk inn i 2014 med en slik målsetning. Det er en stor utfordring både for fiskerne og seismikknæringen å skulle planlegge næringenes ulike aktiviteter, påpeker Ingebrigtsen.

Han viser til at oljenæringen er avhengig av rimelig gode værforhold, mens fiskerne, som også delvis er væravhengi,g er prisgitt at fiskeriene kan foregå når fisken er i de tradisjonelle fiskeområdene.

Minsker antall innsamlinger

Norsk olje og gass opplyser at organisasjonen har hatt en arbeidsgruppe i sving bestående av representanter fra operatørselskapene på norsk sokkel, som sammen utarbeidet et forslag til modell. Norsk olje og gass har vurdert modellen i forhold til konkurranselovgivningen.

  • Modellen som ble utviklet går ut på at en gruppe selskaper går sammen om å samle inn data, og deler kostnaden.
  • Dette skiller seg fra multiklient-innsamling, som stort sett har vært vanlig de siste 20 årene. Her setter ett seismikkselskap i gang innsamlingen og er eier av data, som lisensieres videre til tidlige og senere deltakere.

Bedre datakvalitet

Samarbeidet skal sikre godt planlagt innhenting av seismikk i Barentshavet sørøst. Dette vil både redusere antallet innsamlinger, innsamlingskostnadene og gi bedre datakvalitet.

Norsk olje og gass leverte fra seg forslaget til modell tidligere i høst. Operatørselskapene vil stå for den kommersielle gjennomføringen. Statoil har nå etablert et prosjekt for felles seismikkinnsamling, der selskapet har operatøransvaret.

Les mer om saken hos Statoil.